Cilmeri 2018

Amserlen Cilmeri 2018 Timetable

Dydd Sadwrn 08/12/2018

Saturday 08/12/2018

10.00. Ymgynnull tu allan i Dafarn y Tywysog Llywelyn a theithio mewn gosgordd o geir i Eglwys Llanynys am Wasanaeth Coffa (11.15) a fydd yn cynnwys cerddoriaeth o'r cyfnod a marwnadau Llywelyn.  Gyda chaniatad caredig y Person ac Wardeiniaid yr Eglwys.

10.00. Meet outside the Prince Llywelyn Inn then travel in a motorcade to Llanynys Church for a Llywelyn memorial service (11.15) including the period music and elegies to him.  By kind permission of the Vicar and Church Wardens.

13.00. Dychwelyd i Dafarn y Tywysog Llywelyn am ginio.

13.00. Return to the Prince Llywelyn Inn for lunch.

14.30. Ymgynnull tu allan i Dafarn y Tywysog Llywelyn a Gorymdaith at y Garreg Goffa.

14.30. Assemble outside the Prince Llywelyn Inn and Procession to the Memorial Stone. 

14.45. Rali Llywelyn ger y Garreg Goffa:

·        Croeso - arweinir gan Geraint Roberts a Dave Peterson

·        Cyd-ganu Dros Gymru’n Gwlad (GEIRIAU YMA)

·        Areithiau Gwladgarol gan Wleidyddion Lleol a Chenedlaethol

·        Cantorion y Gymru Rydd - Yma o Hyd

·        Cilmeri (Gerallt Lloyd Owen)

·        Araith gan gynrychiolydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

·        Cilmeri (Harri Webb)

·        Areithiau Gwladgarol gan Unigolion Eraill

·        Cantorion y Gymru Rydd

·        Pibydd y Gymru Rydd – Geraint Roberts

·        Gosod Torchau

·        Yr Anthem Genedlaethol

 

14.45. Rali Llywelyn at the Memorial Stone:

·        Welcome - led by Geraint Roberts and Dave Peterson

·        All sing Dros Gymru’n Gwlad (WORDS HERE)

·        Patriotic Speeches by Local and National Politicians

·        The Free Wales Singers - Yma o Hyd

·        Cilmeri (Gerallt Lloyd Owen)

·        Speech by representative of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

·        Cilmeri (Harri Webb)

·        Patriotic Speech by Other Individuals

·        The Free Wales Singers

·        The Free Wales Piper – Geraint Roberts

·        Gosod Torchau

·        The National Anthem

·        

17.00. Sesiwn Werin yn Nhafarn y Tywysog Llywelyn.

17.00. A Folk Session in the Prince Llywelyn Inn.

20.00. Noson Lawen - yn y Neuadd Arms, Llanwrtyd o 8.30yh 20.00. Noson Lawen - at the Neuadd Arms, Llanwrtyd from 8.30pm

Dydd Sul 9/12/2018

Sunday 9/12/2018

10.00. Gosod Torchau yng Nghlwb Golff Llanfair ym Muallt i Filwyr Cymru a’u teuluoedd

10.00. Wreath laying at Builth Golf Club to the Soldiers of Wales and their families

11.00. Castell Aberedw

11.00. Aberedwy Castle

Gwasanaeth Coffa yn adfeilion Abaty-Cwm-Hir Service of Commemoration in the ruins of Abaty-Cwm-Hir
Darlith Flynyddol Ymddiriedolaeth yr Abaty Annual Lecture of the Abbey Trust
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ymddiriedolaeth Abaty-Cwm-Hir AGM of Abbey-Cwm-Hir Trust

Dewch yn llu, gwisgwch iorwg a pheidiwch anghofio dillad cynnes ac esgidiau cryfion!!

Come in droves, wear ivy and do not forget warm clothes and boots!!

 

gurfal@gurfal.com

 

 

Rhan o Orymdaith a Fu:

 

Hywel Teifi Edwards yn taranu dan warchodaeth Y Deunaw yn 2005:

Llun gan Chris Reynolds (2005) - Photo by Chris Reynolds (2005)

Hanes Llywelyn YMA             Llywelyn's History HERE

Llun gan Chris Reynolds (2005) - Photo by Chris Reynolds (2005)

 

Y garegog wrogaeth - i gofio

Dy gyfiawn filwriaeth,

Dy anfarwol farwolaeth

Yn gwaedu dros Gymru gaeth.

Geraint Bowen

gurfal@gurfal.com

www.sesiwn.cymru

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I'r rhai ohonoch sy'n byw yn y De Orllewin - COFIWCH AM GOFFADWRIAETH GARN GOCH (Brwydr Gwyr/Llwchwr) ger Gorseinon am hanner dydd ar ddydd Calan yn flynyddol.  Mae'r hanes a gwybodaeth YMA.