GŵylSesiynauAlawonOrielCysylltuEnglish

Os hoffech ychwanegu manylion eich sesiwn - cysylltwch!  Meini prawf cynnwys = rhaid i fwyafrif yr alawon a'r caneuon fod o'r traddodiad Cymreig.

Mae hi bob amser yn ddoeth cysylltu a'r trefnydd o flaen llaw i gadarnhau cyn teithio!

Dyddiad Lleoliad Cyswllt
Nos Lun
Pob nos Lun Tafarn Nos Da, Caerdydd Meurig meurigw@tiscali.co.uk
Nos Lun cyntaf pob mis - tua 8.30pm Harp (Tyn Llan), Llandwrog, ger Caernarfon Idris Jones idrismj@btinternet.com
Ail nos Lun pob mis - tua 8.30pm Boatyard, Bangor Dewi 01248 681008
Nos Lun olaf pob mis - tua 8.30pm Vaynol Arms, Nant Peris Cass Meurig cass.meurig@virgin.net
Nos Fawrth
Ail nos Fawrth pob mis - gwell gwell cysylltu i gadarnhau gan nad yw'r dyddiad yn gadarn pob mis. Angel, Llanidloes corns@mousemusic.co.uk

Tudalen Facebook

Nos Fercher
Bob nos Fercher - tua 9pm The Bell, Caerleon  
Nos Fercher cyntaf pob mis - tua 8.30pm Hafod Arms, Pontarfynach, Ceredigion jaspersalmon@hotmail.com
01970 890403
Trydydd nos Fercher pob mis - gwell cysylltu i gadarnhau gan nad yw'r dyddiad yn gadarn pob mis.  Sesiwn Ioan Rhagfyr Gwesty'r Gwernan, Dolgellau ceri.matho@btinternet.com

Tudalen Facebook

Bob yn ail nos Fercher Ty Siamas, Dolgellau www.tysiamas.com

01341 421800
Nos Iau
     
Nos Wener
Ail nos Wener bob mis - tua 8.30pm (Ac eithrio Awst) Ty Tawe, Abertawe Dylan 07881 587 126
Ail nos Wener bob mis - tua 9pm The Mount Pleasant, Wesley Rd., Old Cwmbran  
Nos Sadwrn
     
Nos Sul
     

Os hoffech ychwanegu manylion eich sesiwn - cysylltwch!  Meini prawf cynnwys = rhaid i fwyafrif yr alawon a'r caneuon fod o'r traddodiad Cymreig.