GŵylSesiynauAlawonOrielCysylltuEnglish

Beth?

Yr unig ŵyl sesiynau gwerin Cymraeg a Chymreig yng Nghymru! 

Sesiynau anffurfiol mewn tafarnau, caffis a 'ben hewl' yn Ystalyfera ar y nos Wener ac yn Ystradgynlais ar y dydd a'r nos Sadwrn.

Sesiwn Werin = nid gig, ond cerddorion gwerin yn chwarae a chanu yn anffurfiol mewn tafarn.

-------------

Amserlen

Wrth agosau at y dyddiad bydd manylion y penwythnos yma.  30 & 31 Hydref 2015.

-------------

Pwy?

Cerddorion gwerin adnabyddus ac anadnabyddus o bob cwr o Gymru.

Mae pawb yn dod er mwyn yr hwyl.  Does NEB yn cael eu talu!

-------------

Llety?

Darperir llety rhad a safonol ar gyfer yr ŵyl yn flynyddol.
-------------

Rheolaidd?

Cofiwch hefyd am y sesiwn werin Gymraeg ar ail nos Wener bob mis yn Nhy Tawe, Abertawe - dechrau tua 9pm - am fanylion pellach rhowch glec ar fotwm "Sesiynau" uchod.