Dyma rai o'r alawon a genir mewn sesiynau Cymraeg a Chymreig.

Yr Alaw Y Dots MIDI Recordiad Byw
Cymro o Ble? Yn y Llyfr!  
Cainc y Crythor Du Yn y Llyfr!  
Hoffedd Tywysog Cymru Yn y Llyfr!  
Meysydd Glas yr Amerig Yn y Llyfr!  
Megan a Gollodd ei Gardas Yn y Llyfr!  
Bedd y Morwr Yn y Llyfr! Bedd y Morwr  
O Gylch y Ford Gron Yn y Llyfr!  
Pant Corlan yr Wyn Yn y Llyfr! Pant Corlan yr Wyn  
Ymdaith yr Hen Gymry Yn y Llyfr!  
Clawdd Offa Yn y Llyfr!  
Bryniau Iwerddon Yn y Llyfr!  
Croesawiad Gwraig y Tŷ Yn y Llyfr!  
Dili Dwd Yn y Llyfr!  
Cân yr Ysbrydion Yn y Llyfr!  
Coleg y Brifysgol Abertawe Yn y Llyfr!  
Diniweidrwydd Yn y Llyfr!  
Eisteddfod Caerfyrddin Yn y Llyfr!  
Llyn Gwernan Yn y Llyfr!  
Môn Yn y Llyfr! Môn  
Cwrw Da Yn y Llyfr!  
Erddigan y Pibydd Coch Yn y Llyfr!  
Doed a Ddêl Yn y Llyfr!  
Ffarwel y Telynor i'w Enedigol Wlad Yn y Llyfr!  
Glân Meddwdod Mwyn Yn y Llyfr!  
Y Crythor Llon Yn y Llyfr!  
Sesiwn yng Nghymru Yn y Llyfr!  
Ymdaith Gwŷr Harlech Yn y Llyfr!  
Chwi Fechgyn Glân Ffri Yn y Llyfr! Chwi Fechgyn Glan Ffri  
Cainc Dafydd ap Gwilym Yn y Llyfr!  
Ffidl Ffadl Yn y Llyfr! Ffidl Ffadl  
Jig Esgob Bangor Yn y Llyfr!  
Llwyn Onn Yn y Llyfr!  
Merch y Tafarnwr yn Enwi'i Chariadon Yn y Llyfr!  
Taith i Ddenmarc Yn y Llyfr!  
Yn Iach i Ti Gymru Yn y Llyfr!  
Cregennan Yn y Llyfr! Cregennan  
Ymdaith Dolgellau Yn y Llyfr!  
Y Dyn Meddw Yn y Llyfr!  
Bwlch Llanberis Bwlch Llanberis Bwlch Llanberis  
Cader Idris Cader Idris Cader Idris  
Delyn Newydd Delyn Newydd Delyn Newydd  
Glandyfi Glandyfi Glandyfi  
Hela'r Ysgyfarnog Hela'r Ysgyfarnog Hela'r Ysgyfarnog  
Y Lili Y Lili Y Lili  
Malltraeth Malltraeth Malltraeth  
Mantell Siani Mantell Siani Mantell Siani  
Nyth y Gwcw Nyth y Gwcw Nyth y Gwcw  
Rachel Dafydd Ifan Rachel Dafydd Ifan Rachel Dafydd Ifan  
Torth o Fara Torth o Fara Torth o Fara  
Tŷ a Gardd Tŷ a Gardd Tŷ a Gardd  
Ymdaith Gwŷr Dyfnaint Ymdaith Gwŷr Dyfnaint Ymdaith Gwŷr Dyfnaint  
Ymdaith Gwŷr Llanfabon Ymdaith Gwŷr Llanfabon Ymdaith Gwŷr Llanfabon  

Ceir sawl alaw arall a mwy ar wefan Clera - YMA!