Os hoffech ychwanegu manylion eich sesiwn - cysylltwch!  Meini prawf cynnwys = rhaid i fwyafrif yr alawon a'r caneuon fod o'r traddodiad Cymreig.

Mae hi bob amser yn ddoeth cysylltu a'r trefnydd o flaen llaw i gadarnhau cyn teithio!

Os am wybodaeth am sesiwn werin Tŷ Tawe, Abertawe - rhowch glec ar y ddraig.

Mae modd canu mewn sesiwn bob nos o'r wythnos yn rhywle!  Awn i glera!

Dyddiad Lleoliad Cyswllt
Nos Lun
Ail a Pedwerydd nos Lun pob mis The Butcher's Arms, Llandaf, Caerdydd Meurig meurigw@tiscali.co.uk
Nos Lun cyntaf a'r trydydd pob mis City Arms, Caerdydd Meurig meurigw@tiscali.co.uk
Nos Lun cyntaf pob mis IBERS Gogerddan, Llanbadarn, Aberystwyth  
Nos Lun cyntaf pob mis - tua 8.30pm Harp (Ty’n Llan), Llandwrog, ger Caernarfon Idris Jones idrismj@btinternet.com
Ail nos Lun pob mis - tua 8.30pm Boatyard, Bangor Dewi 01248 681008
Nos Lun olaf pob mis - tua 8.30pm Vaynol Arms, Nant Peris Cass Meurig cass.meurig@virgin.net
Ail Nos Lun pob mis 8-8.30pm Station Hotel, Y Fenni  
Nos Lun olaf pob mis Foxhunter Inn, Nantyderi, Y Fenni  
Llun cyntaf a'r trydydd pob mis Clwb Hwylio, Caernarfon  
Nos Fawrth
Nos Fawrth cyntaf bob mis Canolfan Cymry Llundain, Gray's Inn Road, Llundain  
Ail nos Fawrth pob mis - gwell cysylltu i gadarnhau gan nad yw'r dyddiad yn gadarn pob mis Angel, Llanidloes corns@mousemusic.co.uk

Tudalen Facebook

Trydydd Nos Fawrth pob mis The Bear, Llanymddyfri  
Trydydd nos Fawrth pob mis Anglesey Arms, Caernarfon  
Nos Fercher
Bob nos Fercher - tua 9pm The Bell, Caerleon  
Nos Fercher cyntaf pob mis Capel Mount Pisgah, Parkmill, Gŵyr  
Trydydd nos Fercher pob mis - gwell cysylltu i gadarnhau gan nad yw'r dyddiad yn gadarn pob mis.  Sesiwn Ioan Rhagfyr George III, Llyn Penmaen, Dolgellau ceri.matho@btinternet.com

Tudalen Facebook

Ail Nos Fercher pob mis Oakley Arms, Maentwrog  
Nos Fercher cyntaf pob mis - tua 8.30pm Hafod Arms, Pontarfynach, Ceredigion jaspersalmon@hotmail.com 
01970 890403
Bob yn ail nos Fercher Ty Siamas, Dolgellau www.tysiamas.com 

01341 421800
Nos Fercher gyntaf bob mis 8pm Beaufort Arms, Kittle beaufortlivemusic@gmail.com
Bob nos Fercher 8.30pm Baskerville Hall, Clyro, Gelli Gandryll  
Nos Fercher cyntaf bob mis Delyn Wine Bar, Yr Wyddgrug  
Ail nos Fercher bob mis Hawk and Buckle Inn, Llanefydd, Llanelwy  
Nos Iau
Nos Iau cyntaf pob mis Yr Hogyn Du, Caernarfon  
Bob nos Iau Railwaymen's Club, Abergwaun  
Ail nos Iau bob mis The Old Swan, Llanilltud Fawr  
Nos Iau olaf y mis pob mis Llanover Arms, Pontypridd  
Nos Wener
Ail nos Wener bob mis - tua 8.30pm (Ac eithrio Awst) Ty Tawe, Abertawe Gwefan y Sesiwn
Ail nos Wener bob mis - tua 9pm The Mount Pleasant, Wesley Rd., Old Cwmbran  
Trydydd nos Wener Ye Old Inn, Camrose, Penfro  
Trydydd nos Wener Brittania Inn, Crughywel  
Nos Sadwrn
Ail nos Sadwrn bob mis - tua 9pm Tafarn y Rhyddings, Abertawe Andy Baker 07970867816
Nos Sadwrn cyntaf pob mis The Harp Inn, Clas-ar-wy  
Nos Sul
Bob nos Sul Y Bachgen Du, Caernarfon  
Sul cyntaf pob mis Canolfan Ucheldre, Caergybi  

Os hoffech ychwanegu manylion eich sesiwn - cysylltwch!  Meini prawf cynnwys = rhaid i fwyafrif yr alawon a'r caneuon fod o'r traddodiad Cymreig.

Mae clybiau dysgu alawon yn tyfu mewn poblogrwydd hefyd.  Ceir gwybodaeth bellach am oddeutu ugain ohonynt ar draws Cymru ar wefan Clera - YMA!