Croeso i'r Sesiwn

Description of Picture.

Pryd fuest ti mewn sesiwn werin Gymraeg a Chymreig ddiwethaf?  Dyma'r wefan i ti gael clywed rhai o'r alawon, eu dysgu ac i ganfod ymhle a phryd mae sesiynau'n lleol i ti.

Dyma ran o ddisgrifiad a geir yn y llyfr Sesiwn yng Nghymru:

Yng nghanol y noson daw’r eiliad felys pan ddaw’r cyfan i’w le ac fe weithia popeth yn berffaith, y bysedd yn ystwyth a llithrig heb i’r cwrw amharu ar eu medrusrwydd, y gerddoriaeth yn hedfan a’r canu’n hwyliog a chynganeddol seingar.  Mae pawb mewn hwyliau da ac nid cerddoriaeth draddodiadol ydyw ond cerddoriaeth heddiw, ein cerddoriaeth ni’r Cymry, cerddoriaeth gyfoes y Gymru fodern, ein hetifeddiaeth, ein treftadaeth a’n genedigaeth-fraint fydd yn hwyliog eto yfory.

Croeso!

Ambell i gân a geidw fy mron

Rhag suddo i lawr dan aml i don,

Mae’r awen mor swynol, mor loyw, mor lân,

 Diolchaf o galon am ambell i gân.

 

Ambell i gân dry dwyllwch y nos

Mor olau â'r wawr, cyn laned â'r rhos,

Caddugol anobaith gymylau fel gwlân

 Y troent os gallaf i ambell i gân.

 

Ambell i gân rydd nerth yn y fraich

A'r ysgwydd i gario aml i faich,

A grym anawsterau falurir yn lân

 Os gallaf gael canu ambell i gân.

 

Ambell i gân a geir yn y byd,

Ond chwiliaf am wlad sydd yn ganu i gyd,

Pan elo y bydoedd yn olwyn o dân

 Gobeithiaf gael canu, nid ambell i gân.