Tyrfe Tawe 2018

 

Nid gŵyl o ymffrost bostfawr - na chwennych

    Gwych winoedd a drudfawr,

  Ond sbri miri'r Cyrfe Mawr

  Anferth a hollol enfawr!

 

Beth am osod y dyddiadau hyn yn eich calendr yn awtomatig drwy lwytho'r ddolen.  Dyma'r ddolen (https://calendar.google.com/calendar/embed?src=pm9i3n4gq60mksjci1ud7lpck4%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FLondon) a dyma sut mae gwneud - https://support.google.com/calendar/answer/37100?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1