2018

 

 

 

Yn yr oriel isod fe welwch ambell lun yn unig o bob blwyddyn.  Isafbwyntiau megis!  Joiwch!

Yn ogystal a'r cyrfe Tomos Watkin, Cwrw Braf a Chwrw Tywyll Mild sydd ar y pympiau bob nos Wener yn Nhŷ Tawe, ceir cwrw gwadd yn fisol i'r sesiynau gwerin ac i gigs Tyrfe Tawe.  Dyma'r cyfle i flasu cwrw lleol o'r safon uchaf.  Bydd amrywiol fragdai yn cael rhannu eu goreuon gyda ni, gan gynnwys:

Cwrw Aberhonddu

Cwmni Bragu Abertawe

Bragdy'r Gŵyr

Bragdy'r Borough

Gwynt y Ddraig

 

2004  

2005  

 

2006  

 

 

2007  

 

2008

 

 

2010  
2011  
2013

 

2014  
2015  

 

 

 

2016  

 

 

 

 

2017